Voor wie

Habitare Consultancy richt zich met name op Maatschappelijke organisaties die `hart voor wonen` hebben. Door de brede ervaring op dit terrein kan Habitare Consultancy haar kennis en ervaring aanbieden aan ondermeer:

Gemeenten:

 • Opstellen van leefbaarheidsbeleid.
 • Het uitwerken van leefbaarheidsbeleid in wijk – en buurtbeheerplannen.
 • Opstellen van een woonvisie.
 • Het uitwerken van een woonvisie in een woningbouwprogrammering.
 • Het opzetten van een buurtbemiddelingssysteem.
 • Het opstellen van integrale dorpsontwikkelingsplannen.

Woningcorporaties:

 • Interim management op het gebied van wonen, financiën, leefbaarheid en algemeen management.
 • Project en/of programmamanagement op het gebied van woningbouw, maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid.
 • Begeleiden van fusie en reorganisatietrajecten.
 • Het opstellen van strategisch vastgoedbeleid.
 • Het opstellen van financieel beleid.
 • Het opstellen van financiële verantwoordingsstukken.
 • Het opstellen van strategisch beleid en het verder uitwerken van dit beleid in een ondernemingsplan.

Zorginstellingen:

 • Projectmanagement voor nieuwbouw en herstructurering van zorggerelateerd vastgoed.
 • Interim management op het gebied van nieuwbouw en beheer van zorgvastgoed.
 • Het vertalen van een zorgvisie naar vastgoed.

Welzijnsinstellingen:

 • Het leveren van een bijdrage aan integrale dorpsontwikkelingsplannen vanuit welzijnsperspectief.
 • Het opstellen van wijk– en buurtbeheerplannen.
 • Het  opzetten van een buurtbemiddelingssysteem.
 • Het opzetten van laatste kansenbeleid.

© 2011 Habitare Consultancy

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer

Suffusion theme by Sayontan Sinha