Maatschappelijk vastgoed

Ik ben betrokken bij de bouw van maatschappelijk vastgoed voor verschillende disciplines. Mijn bijdrage is, evenals bij woningbouw vooral in de voorbereiding en het project –  en procesmanagement.

  • De bouw van een medisch centrum in Beek en Donk.
  • De bouw van een woon – zorgcomplex in Beek en Donk ter vervanging van een intramuraal zorgcentrum en 72 aanleunwoningen. In dit complex wordt scheiden van wonen en zorg toegepast. Ook bevindt zich in dit complex een psycho geriatrisch gedeelte.
  • De voorbereiding voor de bouw van vier brede scholen in de gemeente Laarbeek inclusief de contractvorming met de gemeente Laarbeek.
  • De voorbereiding voor de bouw van een woonvoorziening voor verstandelijk beperkten in Lieshout.

© 2011 Habitare Consultancy

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer

Suffusion theme by Sayontan Sinha