Curriculum Vitae

Werkervaring

2003-2010 Woningstichting Laarbeek in Lieshout: Directeur

Dagelijkse leiding van de organisatie die bestaat uit 20 medewerkers. Woningstichting Laarbeek is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen Woningstichting Beek en Donk en Woningstichting Laarbeek. Dit fusie traject heb ik namens Woningstichting Beek en Donk gerealiseerd. Verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het vastgestelde beleid met bijbehorende budgetten. Adviseur van het Algemeen Bestuur en de Raad van Commissarissen. Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en voorzitter van het managementteam. Vertegenwoordiger van de woningstichting naar buiten en dan vooral naar de belangenhouders en de pers.

Leveren van een actieve bijdrage in de ontwikkeling en realisatie van projecten op het gebied van woningbouw, bouw van maatschappelijk vastgoed, leefbaarheid en herstructurering:

1999/2003  Slageland Wonen in Waspik: Directeur/hoofd woondiensten

Dagelijkse leiding van de organisatie, die bestond uit 12 medewerkers. Verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het vastgestelde beleid met bijbehorende budgetten. Adviseur van het Algemeen Bestuur en Raad van Commissarissen. Vertegenwoordiger van de woningstichting naar buiten.

Direct verantwoordelijk voor, en mede uitvoerder van het beleid op het gebied van wonen. Hieronder vielen alle klantcontacten.

1986-1999   Peelrand Wonen in Boekel: Administrateur/hoofd van dienst

Direct verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Later verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de organisatie, de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het vastgestelde beleid met bijbehorende budgetten. Bij mijn indiensttreding was ik de eerste medewerker. Bij mijn vertrek was de organisatie verder geprofessionaliseerd en bestond uit 6 medewerkers.

 

Maatschappelijke functies

Penningmeester van de gemeenschapsaccommodatie in Sint Hubert.

Adviseur van het lokale kerkbestuur op het gebied van het beheer van het onroerend goed van de parochie.

Lid van de technische commissie van een volleybalvereniging.

© 2011 Habitare Consultancy

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer

Suffusion theme by Sayontan Sinha