Welkom

Welkom op de website van Habitare Consultancy.

Habitare Consultancy is een advies en interim managementbureau op het gebied van wonen.

De letterlijke betekenis van Habitare is “om te wonen”. Om op een prettige manier te kunnen wonen heb je verschillende ingrediënten nodig. Om te beginnen natuurlijk een huis. Een huis moet “op maat zijn “. Je moet je er thuis kunnen voelen. Comfort en kwaliteit zijn daarvoor belangrijk. Ook duurzaamheid en verantwoord omgaan met de omgeving is belangrijk. Niet alleen wij willen prettig kunnen wonen. Ook onze kinderen en de daarop volgende generaties willen dat.

Er is echter nog meer van belang om te kunnen wonen. De omgeving waarin je woning staat moet aantrekkelijk, maar bovenal veilig zijn.  Er moeten voorzieningen zijn. Zoals scholen, winkels, sport- en vrijetijdvoorzieningen, cultuurvoorzieningen. En niet te vergeten zorgvoorzieningen. Al deze ingrediënten bepalen of het plezierig is om te wonen.

Wonen doe je niet alleen en moet voor iedereen mogelijk zijn. Dat doe je met anderen. Er zijn veel partijen betrokken bij het plezierig kunnen wonen. Denk hierbij onder meer aan aannemers, architecten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en zorg en welzijnsinstellingen. Habitare Consultancy is er in gespecialiseerd deze partijen bij elkaar te brengen om zo wonen mogelijk te maken. Ook kan Habitare Consultancy vanuit zijn jarenlange ervaring op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid een inhoudelijke bijdrage leveren aan “plezierig wonen” in de meest brede zin van het woord.

Kortom Habitare Consultancy heeft “Hart voor Wonen”.

© 2011 Habitare Consultancy

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer

Suffusion theme by Sayontan Sinha